Η ήβη είναι ήβη!
Η ήβη είναι ιστορία!
Η ήβη είναι δράση!
Η ήβη είναι απόλαυση!
Η ήβη είναι παιχνίδι!